Behöver du rekrytera? Vi hittar er nästa medarbetare! Ert behov är vår prioritet. Vi tror mycket på det personliga mötet och vet att framtiden ställer nya krav på organisationer och dess profiler och kompetenser. Kontakta oss!
Vi har de personliga profilerna som passar dina projektbaserade eller tillfälliga uppdrag. Kompetens och matchning är våra verktyg i det här arbetet.
Dagens samhälle och vår tids nya frågor ställer nya krav och ger många nya fantastiska möjligheter. Rekryteringsstyrkan har insikterna och kunskapen att bidra till ny kompetens och nya sätt att rekrytera – skalbart och kostnadseffektivt med en perfekt matchning till både företagen som helhet som för den enskilda individens. Allt med ambitionen om att bidra till de nya förutsättningarna på arbetsmarknaden.