Vi är Rekryteringsstyrkan

Rekryteringsstyrkan AB är ett rekryteringsföretag som skapar en helt ny plattform för rekrytering och interim nära den affärsintensiva och expansiva marknad som Arlandaregionen utgör.

Arbetsmarknaden kommer här att vara fördubblad inom en tioårsperiod och bolaget är tidigt med i omställningen av dagens krav på kompetenser och profiler.

Ambitionen är att med insikt, kunskap och rätt kandidater ge marknaden en trygg investering i ny och behovsanpassad kompetens.

Vi är särskilt kompetenta på kommersiella roller inom logistik och retail, arbetar brett över hela landet. Rekryteringsstyrkan AB är en del av Veddestagruppen.

Transparenta

Vi tror på tydliga och transparenta processer. Vi adderar värden som stärker både för företaget och kandidaten. Vår tes är att transparenta processer bygger värden i båda riktningarna.

Attraktiva

Vi bygger förtroenden. Vi gör skillnad. Med det menar vi att vi arbetar med insikt om vad som bygger attraktiva och hållbara team. Vi är duktiga på att tillhandahålla rätt kandidater till rätt kunder – det gör både oss, företagen och kandidaterna än mer attraktiva på marknaden.

Engagerade

Det är i det personliga mötet som vi gör skillnad. Människan som resurs och kompetens tillför det en robot eller AI-lösning aldrig kan ersätta – den personliga intelligensen – omdömet. Vi arbetar dedikerat i varje uppdrag med målet att få erbjuda attraktiva och kundanpassade tjänster inom rekrytering och interim.

Mona P Wågberg
VD/partner/rekryteringskonsult
Efter många år i olika ledande positioner har det blivit en av mina styrkor att se hur kombinationen av kompetenser och personligheter bygger vinnande team. Att få använda den erfarenheten och ha som huvuduppgift att rekrytera in rätt personer till våra kunder är en ynnest. För mig är det viktigt att både kandidat och kund få ren positiv upplevelse av rekryteringsprocessen.
Peggy Cussil,
Kund- och kandidatansvarig
Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med värdeskapande och hållbara relationer. I rollen som kund- och kandidatansvarig får jag möjlighet att möta många människor i olika situationer, befattningar, kulturer och strukturer vilket ger mig en unik chans att arbeta betydelsefullt. Att ha möjligheten att arbeta agilt stimulerar mig och erbjuder även våra samarbetspartners och kandidater en gynnsam framtid.